Verkoopklaar maken van uw bedrijf

Om ervoor zorgen dat uw onderneming er zo goed mogelijk bij staat om kandidaat-kopers te interesseren, is het verstandig uw bedrijf ruim van tevoren verkoopklaar te maken. Door tijdig uw onderneming, haar rechten en verplichtingen en de juridische structuur te (laten) beoordelen en daarbij problemen op te lossen, helpen onze juristen vertraging, een suboptimale uitkomst en extra kosten in een eventueel verkoopproces te voorkomen. Zij kunnen u helpen het verkoopproces goed voor te bereiden om het zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. 

Doordat onze juristen doorgaans in iedere fase van het verkoopproces worden betrokken, weten zij exact wat er in de huidige markt speelt én wat een potentiële koper belangrijk vindt in bijvoorbeeld het boekenonderzoek en bij de uitonderhandeling van de contracten. Risico’s die door een koper geïdentificeerd worden en niet goed weerlegbaar zijn, resulteren veelal in af te geven vrijwaringen of zelfs een verlaging van de koopsom. ‘Verkoopbaar’ en ‘Verkoopklaar’ zijn immers twee verschillende dingen.