Due-diligencebegeleiding

Een due-diligence-onderzoek controleert de juistheid van álle informatie die aan de koper gepresenteerd wordt, en biedt inzage in (bestaande en latente) risico’s van de over te nemen onderneming. Normaal gezien richt een due-diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten.

Wanneer een due-diligence-onderzoek wordt uitgevoerd, hebben alle partijen daar voordeel bij. Zowel koper als verkoper. Voor de koper heeft een due-diligence-onderzoek allereerst tot doel om meer te weten te komen over de onderneming die te koop staat. Hij zal proberen vast te stellen of de onderneming de koopprijs waard is en trachten in te schatten welke risico’s aan de overname zijn verbonden. Voor de verkoper heeft een boekenonderzoek het voordeel dat hij inzicht krijgt in welke garanties en vrijwaringen er gegeven kunnen of moeten worden in de transactiedocumentatie.

Onze juristen kunnen u begeleiden bij een boekenonderzoek en helpen om te komen tot een oplossing van gesignaleerde problemen of afdekking van risico’s.