Begeleiding bij overdracht

Nadat er een koopovereenkomst getekend is, zullen de aandelen, de onderneming of delen daarvan daadwerkelijk worden overdragen en ontvangt de verkoper de koopsom (of delen daarvan in het geval van een uitgestelde betaling).

De overdracht van aandelen geschiedt altijd via een notaris die vertrouwt op onze juristen voor coördinatie, het aanleveren van de benodigde informatie en het doorlopen van een aantal formaliteiten en uitvoeringshandelingen.