Aandeelhoudersovereenkomst

Verkoopt u de meerderheid van uw aandelen (of koopt u een minderheid) dan is een juist geredigeerde aandeelhouderovereenkomst voor u van groot belang. Wij zorgen ervoor dat een aantal belangrijke zaken tussen aandeelhouders goed vastgelegd worden zodat conflicten en onduidelijkheden in de toekomst voorkomen worden.

Indien u in de toekomst voor de overige (te verkopen) aandelen een prijs krijgt die afhankelijk is van de omzet of winst van de onderneming, is het goed vastleggen van de afspraken hieromtrent extra van belang. U wilt natuurlijk voldoende zeggenschap behouden.

Omdat elke onderneming anders is, is het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst altijd maatwerk. Onder meer de volgende afspraken worden ten minste opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst:

Onze juristen helpen u met het opstellen van uw aandeelhoudersovereenkomst en de eventueel bijhorende stukken zoals een directiereglement.