Letter of Intent (LOI)

In de intentieovereenkomst (Letter of Intent) worden, naast bepalingen over de koopsom, een aantal kernafspraken gemaakt omtrent het verloop van de bedrijfsovername en de te volgen procedures.

In de intentieverklaringen die wij voor onze klanten opstellen voegen wij clausules toe zodat voorkomende juridische conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo leggen wij veel nadruk op de geheimhouding van gevoelige informatie en adviseren wij regelmatig om een clausule over exclusiviteit op te nemen, zodat de koper niet zonder goede reden de onderhandelingstafel verlaat. Het opstellen van een intentieverklaring bedrijfsovername is meer dan “even een modelletje uit de kast trekken”. De wijze van formuleren luistert bijzonder nauw. Onze juridische expertise zorgt ervoor dat de intentieovereenkomst stevig en solide in elkaar zit.