Bedrijfswaardering

Waarderingsteam met marktexpertise

Bedrijfswaardering is de afgelopen jaren een professionele tak van sport geworden. Ons waarderingsteam wordt daarom aangestuurd door een Business Valuator en bestaat uit professionals die veel kennis en ervaring hebben van het waarderen van bedrijven, specifiek in de financiële dienstverlening. Bij onze waarderingen krijgt u geen dik rapport met veel theoretische beschouwingen. Onze aanpak is pragmatisch en resulteert in een realistische waardebepaling. Wij hebben inmiddels al 1800 bedrijfswaarderingen op onze naam staan.

Inzicht in de waardebepalende factoren van uw onderneming

Ons waarderingsteam heeft kennis van alle waarderingsmodellen. Bij BHB Dullemond baseren we ons bij voorkeur niet op één waarderingsmethode, maar wij toetsen de uitkomsten van de meest gebruikte waarderingsmethode (Discounted Cash Flow) aan de hand van uitkomsten van andere methoden. Waar voorheen de traditionele factormethode eenvoudigweg volstond, wensen (nieuwe) partijen dat er een diepgaande analyse plaatsvindt, gericht op toekomstige vrije kasstromen. Deze diepgaande analyses geven veel meer inzicht in de benodigde investeringen, werkkapitaalbewegingen, risico’s en voorzieningen. De rentabiliteitswaardemethode en – nog veel meer – de Discounted Cash Flow-methode (DCF) en de Adjusted Present Value-methode (APV) komen aan deze wensen tegemoet. Met als resultaat dat ondernemers en investeerders goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen en inzicht hebben in de belangrijkste waardebepalende factoren van uw onderneming.

Grootste database voor benchmarking van Nederland

In de afgelopen 25 jaar hebben wij een branchespecifieke database opgebouwd, op basis van onze jarenlange ervaring en expertise uit de transactiepraktijk in de financiële dienstverlening. Hieraan toetsen en benchmarken wij alle business valuations die wij opstellen voor onze klanten. Wij weten daarom als geen ander wat de waardedrijvers zijn in bepaalde sectoren. Een realistische waardering van bijvoorbeeld een assurantieonderneming kan pas echt gefundeerd tot stand komen met specifieke kennis van de intermediaire adviesmarkt, gericht op het waarderen van assurantieondernemingen/portefeuilles. Met kennis van betekenis realiseren wij de beste deal voor u.

Meer weten? Download dan ook onze waarderingsflyer

Download hier onze waarderingsflyer