Hypotheekadviseurs

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving maken de hypothekenmarkt de laatste jaren complexer en dynamischer. De interpretatie van de regels, bijvoorbeeld als het gaat om de invulling van de zorgplicht conform de Wft en de voorwaarden voor gegevensverstrekking uit de AVG, is zelden eenduidig. Daarnaast zijn er steeds meer ZZP-ers waarvoor hypotheekaanvragen kunnen worden gemaakt, wat een bijzondere expertise vraagt van hypotheekadviseurs.

Expertise hypotheekadviseurs

De markt is de laatste jaren zeer turbulent geweest. De lage rentes en de krapte op de woningmarkt hebben gezorgd voor het aanvragen van veel nieuwe hypotheken en het afsluiten van vervangende hypotheken. Daarnaast zijn er continu ontwikkelingen gaande zoals scheiding van grond en woning voor hypotheken, nieuwe geldverstrekkers en nieuwe aanvragers (meerdere personen die niet een gezin vormen). Voor hypotheekadviseurs ligt er een enorme uitdaging hier goed mee om te gaan.

Nieuw businessmodel 

Daarnaast zien wij dat de markt van het hypotheekadvies een nieuwe fase ingaat. Dankzij het gebruik van data en nieuwe technologie, ontstaan nieuwe businessmodellen waarmee de hypotheekadviseur de toegevoegde waarde van goed financieel advies kan laten zien aan de klant. Om deze investeringen te kunnen opbrengen is veelal schaalvergroting nodig. Deze ontwikkelingen binnen de markt van hypotheekadvies gaan inmiddels gepaard met een toename van fusie- en overnameactiviteiten.

Positie BHB Dullemond binnen de markt van hypotheekadviseurs

BHB Dullemond kent veel bedrijven in de markt van de hypotheekadviseurs en heeft hierin veel ervaring. We weten welke trends er zijn en hoe u hierop kunt inspelen. De branchespecifieke specialisten van BHB Dullemond denken graag met u mee. Wij kunnen u helpen met het verkopen of waarderen van uw hypotheekportefeuille. Fusies, overnames of samenwerkingsverbanden kunnen de schaalvergroting creëren die u nodig heeft. Wij kunnen u begeleiden in elke fase van een fusie- of overnametraject.