Assurantiekantoren en volmachtbedrijven

De transactiemarkt binnen de assurantiemarkt is de laatste jaren volop in beweging. Vanwege maatschappelijke, economische en technologische trends is de verzekeringsmarkt complexer en dynamischer geworden, waardoor ondernemers van assurantiekantoren en volmachtbedrijven keuzes moeten maken.

Verdienmodel assurantietussenpersonen

Het verdienmodel van assurantietussenpersonen staat onder druk sinds de invoering van het provisieverbod. Ook zien wij de veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), online verkopen en de prijsbewuste consument die steeds minder bereid is te betalen voor advies. 

Schaalgrootte en efficiencyvoordelen zijn nodig 

Veel ondernemers in de verzekeringsmarkt beseffen dat schaalgrootte en efficiencyvoordelen nodig zijn om te kunnen blijven groeien en innoveren. De bedrijven die vandaag succesvol zijn, investeren in digitalisering, opleidingen, online zichtbaarheid en (persoonlijke) klantbediening. Daarnaast weten zij de prijsbewuste klant aan zich te binden. Door deze ontwikkelingen zien wij dat het aantal bedrijven in de markt de afgelopen jaren is gedaald door fusies, allianties en overnames. Ook hebben private equitypartijen hun intrede in de markt gedaan.

Positie BHB Dullemond voor assurantiekantoren 

De huidige ontwikkelingen leveren uitdagende vraagstukken op voor verzekeraars en tussenpersonen. Regelmatig worden wij gevraagd hierbij te ondersteunen. Om ondernemers hierbij adequaat te kunnen helpen is kennis van de assurantiemarkt cruciaal. BHB Dullemond is sinds 1998 actief als fusie- en overnamekantoor voor assurantiekantoren en volmachtbedrijven.  Wij kennen dus veel ondernemers in de assurantiemarkt en veel ondernemers weten ons te vinden. Ook staan wij in nauw contact met belangrijke brancheorganisaties zoals Adfiz en NVGA. Met onze marktspecifieke kennis kunnen wij u dus begeleiden in elke fase van een fusie- of overnametraject of het verkopen van uw assurantiekantoor.