Duurzame aankoopbegeleiding voor het kopen van een bedrijf

Schaalvoordelen, synergie- en efficiencyvoordelen, een snelle toetreding tot andere markten of een betere concurrentiepositie; genoeg strategische overwegingen om een onderneming aan te kopen. Elke aankoop is maatwerk.

Wij hebben in de afgelopen 25 jaar al vele ondernemers geholpen bij het succesvol aankopen van een bedrijf. Onze aanpak is gericht op koper én verkoper. Want uiteindelijk is een transactie pas geslaagd als de deal voor beide partijen meerwaarde biedt, zoals een duurzame voortzetting van het bedrijf.

Een heldere overeenkomst is de basis onder onze inspanning

Het kopen van een bedrijf vereist specialistische kennis. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de bedrijfswaarde, de haalbaarheid en de financiering van de aankoop. Wij helpen u om de juiste inschatting te maken van de kansen en de risico’s van de overname. Dat is niet alleen cruciaal voor het succes van de transactie, maar ook voor een duurzame voortzetting van de onderneming. Ook adviseren en ondersteunen wij u bij de onderhandelingen, de Due Diligence en het opstellen van overeenkomsten. Iedere stap in het traject vraagt zorgvuldige aandacht en is van belang voor een succesvolle overname.