Arbodiensten

De laatste jaren staat de wereld van de arbodienstverlening niet stil. Door de vernieuwde Arbowet van 2017 hebben arbodienstverleners een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt om hun nieuwe rol in de maatschappij op te pakken.

Arbodienst met een sterk track record voor preventie doet het goed

Door druk van de overheid heeft ieder MKB-bedrijf nu een arbodienst nodig. Daarnaast zorgen de AVG, het tekort aan bedrijfsartsen en vraagstukken rondom taakdelegatie ervoor dat de dienstverlening van een arbodienst zich moet blijven ontwikkelen. Voor de ene partij zijn het kansen en voor de andere partij zijn dit bedreigingen. We zien in de markt dat het kleinere MKB op zoek gaat naar een sterke lokale arbodienstpartner. Het grotere MKB kijkt naar een partner die overal aanwezig is om zo haar werknemers goed te kunnen bedienen. Een arbodienst met een sterk track record voor preventie doet het in deze markt goed. Om dit goed in te kunnen richten en commercieel relevant te blijven, zien we ook hier een keuze voor schaalgrootte.

Nieuw perspectief op groei

Dit nieuwe perspectief op groei binnen de arbodienstverlening zien we terug in een toename van fusie- en overnameactiviteiten. Voor kopers en verkopers is het belangrijk om op tijd de implicaties van deze nieuwe marktsituatie af te wegen. BHB Dullemond ziet dat succesvolle arbodienstverleners de relaties met potentiële investeerders serieus nemen en zorgen daarmee dat ze optimaal profiteren van de fusie- en overnamekansen.

Positie BHB Dullemond binnen de arbodienstverlening

BHB Dullemond is in de afgelopen jaren actief geweest bij diverse deals en opdrachten in de arbodienstverlening. Wij beschikken over een speciaal team met toegewijde professionals voor opdrachtgevers uit deze sector. Onze specialisten binnen de arbodienstverlening denken graag met u mee. Wij kunnen u helpen met het verkopen of waarderen van uw arbodienst. Fusies, overnames of samenwerkingsverbanden kunnen de schaalvergroting creëren die u nodig heeft. Wij kunnen u begeleiden in elke fase van een fusie- of overnametraject.