Schade- en conflictwaardering

Door objectieve waardebepaling sneller einde aan conflict

BHB Dullemond heeft ruime ervaring met procesvoering waarbij de economische waarde van een onderneming of een project in het geding is. Wij treden regelmatig op als onafhankelijk deskundige. Bijvoorbeeld wanneer u een verschil van mening heeft met andere aandeelhouders over de waarde van de aandelen. Of bij de vaststelling van schade als gevolg van een tussentijdse beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst. In alle gevallen is het belangrijk dat er een duidelijke en betrouwbare waardering of schadeberekening op tafel komt te liggen, zodat u de kans om succesvol uit het conflict te komen vergroot.

Waardering door Business Valuator mét marktexpertise

Bij de waardering van aandelenbelangen is de onderbouwing door een Business Valuator cruciaal. Wij hebben een Business Valuator in dienst met veel ervaring met deze juridische procedures. Ook werkt zij geregeld samen met advocatenkantoren om een voor u zo gunstig mogelijke uitkomst van uw geschil te bewerkstelligen.

Door de rechtbank benoemde deskundige

Wij treden  regelmatig op als onafhankelijk deskundige, benoemd door de rechtbank of gerechtshoven. Hierbij brengen we een onafhankelijk, objectief en neutraal rapport uit over de economische waarde. Daarnaast worden wij meerdere malen per jaar als partijdig of onpartijdig deskundige of bindend adviseur ingeschakeld.