Accountancybranche

Naast dat BHB Dullemond al meer dan 25 jaar de expert is in overnames binnen de verzekeringsmarkt heeft zij ook de kennis en ervaring in huis op het gebied van accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren. De accountancybranche vertoont veel parallellen met de verzekeringsmarkt. Beide bewegen zich in de zakelijke dienstverlening en er is sprake van een sterke recurring business. Net als in de verzekeringsmarkt is de accountancybranche er een waarin veel ontwikkelingen gaande zijn.

De accountancybranche is gezond

Al jaren op rij stijgt de omzet binnen de accountancymarkt. De coronacrisis heeft niet of nauwelijks geleid tot minder omzet. De ondersteuning van klanten tijdens de coronatijd heeft juist meer werk opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de aanvraagbegeleiding van regelingen. De verwachting is dat de lichte omzetdaling van 2020 zich in 2021 zal herstellen. Ondanks de uitdagingen waar de accountancysector mee te dealen heeft, is het nog altijd een gezonde markt.

No-hands accounting

De robotisering van de accountancybranche gaat stapsgewijs. Bankafschriften die digitaal de administratiesoftware inlopen zijn inmiddels wel gemeengoed geworden bij veel kantoren. Dat geldt ook voor het scannen en herkennen van bonnetjes via de app op de telefoon. Het automatisch opstellen en deponeren van jaarrekeningen en aangiftes zien we ook steeds vaker. Deze automatiseringsontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de accountantspraktijk en laten meer en meer een verschuiving zien in de werkzaamheden die voor klanten worden verricht.

Ook zien wij als M&A-kantoor dat door deze ontwikkelingen het aantal fusies, allianties en overnames zijn gestegen. Er zijn namelijk nog genoeg accountancykantoren die onvoldoende hebben gedaan aan automatisering en digitalisering. Deze kantoren worden vroeg of laat min of meer gedwongen om na te denken over een fusie, alliantie of verkoop van het kantoor.

Internationalisering binnen de accountancy

Een belangrijke ontwikkeling die wij als M&A-kantoor zien is dat steeds meer middelgrote en kleinere accountantskantoren zich aansluiten bij internationale allianties om hun cliënten ook over de grens van dienst te kunnen zijn. Inmiddels zijn zo’n twintig internationale allianties actief in de Nederlandse accountancy. Daarnaast zien wij deze internationaliseringsslag ook terug in een toenemende interesse van buitenlandse accountancykantoren in de Nederlands accountancybranche. Wij hebben inmiddels al diverse buitenlandse bedrijven ondersteund bij deze expansie. 

Aanpassingsvermogen van het accountancykantoor is bepalend voor de toekomst

Doordat de standaardwerkzaamheden op administratie- en accountantskantoren vanwege de digitalisering zullen afnemen, moet dit worden terugverdiend in de advisering. De focus op het signaleren van advisering, het inschatten van risico’s en het meedenken met de klant wordt een steeds belangrijker onderdeel in het verdienmodel.

Daarbij komt dat naast de steeds veranderende wet- en regelgeving, de internationalisering ook belangrijker wordt en dat klanten steeds meer behoefte hebben aan specialistische kennis. Dit alles geeft ook aan dat het kennisniveau van de medewerkers ook vaker op een hoger level komt te liggen.

Dit betekent dat voor vele accountants- en administratiekantoren het verdienmodel op de schop moet. Pas dan kan weer groei worden gerealiseerd. Investeren in innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen is de sleutel voor de toekomst. De accountantskantoren van de toekomst zijn díe kantoren die over een groot aanpassingsvermogen beschikken.

Positie BHB Dullemond binnen de markt van Accountants-, Belastingadvies- en Administratiekantoren

De huidige ontwikkelingen leveren uitdagende vraagstukken op voor accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren. Regelmatig worden wij gevraagd hierbij te ondersteunen. Om ondernemers hierbij adequaat te kunnen helpen is kennis van deze markt cruciaal. BHB Dullemond is sinds 1998 actief als fusie- en overnameadviseur. Wij kennen veel ondernemers in de accountancybranche en veel ondernemers weten ons te vinden. Met onze marktspecifieke kennis kunnen wij u dus begeleiden in elke fase van een fusie- of overnametraject of het verkopen van uw kantoor.