Koopovereenkomst

Een transactie is pas geslaagd als de afspraken daaromtrent helder, zorgvuldig en naar tevredenheid zijn vastgelegd. Dit voorkomt problemen en eventuele discussie in de toekomst.

Onze juristen zijn bedreven in het opstellen en uitonderhandelen van de specifieke voorwaarden van de (ver)koop en de bewoordingen van het contract. Zij schakelen hierbij gemakkelijk met u, uw en onze eigen adviseurs en de vertegenwoordigers van de wederpartij. Vaak gaat een contract enkele malen voor opmerkingen en aanpassingen heen en weer en pas na enkele versies zal een uiteindelijke ‘tekenversie’ ontstaan.

Wij helpen u graag bij het opstellen van een koopovereenkomst zodat wordt voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan na het tekenen van de overeenkomst.