De ‘private equity invasie’ in de accountancy- en administratiemarkt

Fusies en overnames zijn niet nieuw binnen de accountants- en administratiemarkt, maar de laatste jaren kwam er een nieuw gezicht aan de onderhandelingstafel: de private equity firma. In onze sectorvisie staat de komst van private equity partijen binnen de Nederlandse accountancy- en administratiemarkt centraal.

Met de komst van private equity is er een start gemaakt met een belangrijke transformatieslag die de komende jaren binnen de markt van accountants- en administratiekantoren gaat plaatsvinden. In landen om ons heen is deze ontwikkeling al volop gaande.

Accountancy en administratie als stabiele en rendabele investering

Private equity is al jaren geïnteresseerd in het accountantsberoep omdat het een recessiebestendige en goed voorspelbare business is. Daarnaast zijn het vaak organisaties met een goed gespreid en loyaal klantenbestand waardoor het risicoprofiel aantrekkelijk is. Ook beschikken de bedrijven over een positieve cash flow. Verder zien private equity partijen accountants als betrouwbare personen met een hoge integriteit en een sterk gevoel voor ethiek. Private equity partijen zien veel groeimogelijkheden binnen deze sector. Goede implementatie van beschikbare technologieën maakt het mogelijk betere en efficiëntere verwerking aan te bieden. Ook maakt technologie het mogelijk op een schaalbare manier adviesdiensten aan te bieden met behulp van data. Accountants- en administratiekantoren zijn hier uitstekend voor gepositioneerd vanwege hun positie als ‘trusted advisor’ en de toegang tot informatie van de klant.

Aandelenpakket als troef in de ‘war of talent’

Private equity investeerders hebben een ander model waarmee zij jonge talentvolle mensen kunnen aantrekken en behouden binnen de accountancy- en administratie. De huidige generatie is vanuit financieel en zakelijk perspectief veel scherper. Het partnermodel, dat gebaseerd is op goodwillbetaling bij in- en uittreding en met name in het voordeel is van senior partners, biedt jongeren daarentegen weinig financiële zekerheid voor de langere termijn. Ook maakt het dat zittende partners een financiële prikkel hebben om het partnerinkomen op korte termijn te maximaliseren, ten nadele van investeringen die een bijdrage leveren aan waardecreatie op langere termijn. Private equity biedt een ander verdienmodel voor eigenaren met als uitgangspunt een aandelenpakket met een waardevermeerdering als doelstelling. Middels overnames van andere kantoren zal de ondernemingswaarde van het kantoor sterker dan gemiddeld stijgen. Omdat aandelen makkelijker liquide te maken zijn, is het voor jonge professionals veel aantrekkelijker en gemakkelijker aandeelhouder te worden.

Toename in het aantal te verkopen accountants- en administratiekantoren

Door de vergrijzing is het aantal te verkopen accountantskantoren met de jaren flink toegenomen. Vanwege uitdagingen als het personeelstekort, digitalisering en de steeds hogere vaktechnische kwaliteitseisen, zijn er in toenemende mate eigenaren van kantoren die al op relatief jonge leeftijd overwegen hun kantoor te verkopen en/of overwegen zich aan te sluiten bij een platformorganisatie. Voor eigenaren die tegen de pensioenleeftijd aanzitten, maar ook voor jonge ondernemers, zijn er diverse financiële mogelijkheden voor een samenwerking met of verkoop aan een platformorganisatie.

Download gratis de sectorvisie

Via het onderstaande invulformulier kunt u de sectorvisie gratis bij ons opvragen.