Discounted Cash Flow (DCF)-methode

In de DCF-methode worden de toekomstige vrije kasstromen ('free cashflows') contant gemaakt tegen de gemiddelde vermogenskostenvoet (weighted average cost of capital - wacc) van de onderneming.

Deze vrije kasstromen zijn niet afhankelijk van boekhoudkundige principes en er wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. Daarnaast wordt onder andere rekening gehouden met het netto werkkapitaal en eventueel benodigde toekomstige investeringen.