‘Door onze klantgerichte bedrijfscultuur werd de Nederlandse Branche Polis (NBP) een groot succes’

De Rotterdammer Ton van den Brule zet al op jonge leeftijd zijn eerste stappen als ondernemer binnen de assurantiemarkt. Na ruim twaalf jaar ondernemerschap verkocht Van den Brule in 2018 zijn bedrijf Van Santen Verzekeringen met hulp van BHB Dullemond aan Heinenoord. Wij vroegen hem naar het verhaal achter de sterke groei van zijn bedrijf. Thema’s als ontwikkeling van een klantgerichte bedrijfscultuur, ondernemen in een nichemarkt en operational excellence komen hierbij aan de orde.

Van administratiekantoor naar dienstverlenend kantoor

Van den Brule: ‘Nadat ik al een aantal jaren werkzaam was bij Van Santen Verzekeringen nam ik in 2006 het bedrijf in zijn geheel over. Omdat klanten de levensader zijn van een bedrijf, was één van mijn eerste speerpunten het ontwikkelen van een klantgerichte bedrijfscultuur. Ik wilde onze klanten meer toegevoegde waarde bieden dan alleen het invoeren van een polis. Deze cultuuromslag heeft ongeveer vijf jaar in beslag genomen. Tijdens onze jaarlijkse weekenden in de Ardennen rolden we programma’s uit om mensen uit hun comfortzone te halen zodat het opnemen van de telefoon geen moetje meer werd en klanten zich welkom voelden binnen onze organisatie door álle medewerkers. Door het centraal stellen van de klant werden we onderscheidend ten opzichte van andere assurantiekantoren en ontwikkelden wij ons van een administratiekantoor naar een succesvol dienstverlenend assurantiekantoor’.

Nederlandse Branche Polis (NBP)

Van den Brule vervolgt: ‘In 2007 kwamen veel assurantiekantoren in de problemen door het afschaffen van de afsluitprovisie. Omdat onze omzet voor 60% afhankelijk was van afsluitprovisies moesten ook wij nieuwe concepten gaan ontwikkelen. In die periode vroeg een bestaande klant of wij voor zijn bewindvoeringsbedrijf collectieve zorgpolissen wilden gaan regelen. Omdat we potentie zagen in deze product/marktcombinatie werd uiteindelijk in 2008 de Nederlandse Branche Polis (NBP) geboren. Vier grote verzekeraars sloten zich aan en het bedrijf groeide jaarlijks met grote sprongen, soms wel met 100%. NBP is inmiddels een begrip in de markt geworden. We worden zelfs in de verplichte leerstof voor assurantiekantoren genoemd’.

Operational Excellence

‘Omdat NBP zich kenmerkt door een hoog volume en lage marges, was een lean bedrijfsproces cruciaal. Ook omdat we voor onze klanten scherpe tarieven wilden hanteren. Met behulp van onze deels zelfgebouwde software hebben we meer flow en kortere doorlooptijden weten te realiseren en daardoor maximale waardetoevoeging voor de klant. Jaarlijks deed meer dan de helft van onze klanten mee aan ons klantonderzoek. Daaruit kwam naar voren dat onze klanten sneller de polis geleverd wilden krijgen. Uiteindelijk leverden wij de polis binnen twee minuten in plaats van de oorspronkelijke 24 uur. Toen ik het bedrijf in 2018 verkocht bediende NBP 50.000 klanten. Vanwege de groei van het aantal Nederlandse bewindvoerders heeft NBP, onder de vlag van Heinenoord, anno 2023 meer dan 100.000 klanten in haar portefeuille, en dat is best iets om trots op te zijn’, aldus Van den Brule.