033-4805482

Bedrijfswaardering - Business Valuation

"De waardering van uw onderneming is een serieuze en zorgvuldige zaak."

Wat is de waarde van een onderneming of assurantieportefeuille? Voor een nauwkeurige waardebepaling bij een bedrijfsovername of fusie is inzicht in de markt erg belangrijk. BHB Dullemond kent de Nederlandse verzekeringsmarkt en vastgoedmarkt als geen ander. Wij hebben uitgebreide bedrijfseconomische kennis van assurantieadvies- en volmachtondernemingen, makelaarskantoren en arbodiensten. Gemiddeld verrichten wij zo’n 60 bedrijfswaarderingen per jaar.

Bedrijfswaarderingen toetsen en benchmarken

Uit deze opdrachten (en die van de fusies en overnames) hebben we de grootste database van Nederland ontwikkeld. 

Op basis van onze database toetsen en benchmarken wij alle business valuations in de:

Wij voorzien u op deze manier van goed onderbouwde en nauwkeurige waarderingen, zoals bij toetreding van een aandeelhouder, fusie, bedrijfsoverdracht en verkoop van uw onderneming, of verkoop van uw assurantieportefeuille. U kunt vervolgens de juiste strategische keuzes maken.

Waardering van onderneming of assurantieportefeuille steeds complexer

De verzekeringsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. Hierdoor is een consolidatieslag in gang gezet. Transacties worden groter – en complexer. Partijen van buiten de verzekeringsmarkt en uit het buitenland doen hun intrede. Deze veranderingen hebben ook grote impact op de techniek van het waarderen van uw bedrijf of assurantieportefeuille. Waar voorheen de traditionele factormethode eenvoudigweg volstond, wensen (nieuwe) partijen dat er een diepgaande analyse plaatsvindt, gericht op toekomstige vrije kasstromen. Deze diepgaande analyses brengen veel beter inzicht in de benodigde investeringen, werkkapitaalbewegingen, risico’s, voorzieningen, enzovoorts. De rentabiliteitswaardemethode en – nog veel meer – de Discounted Cash Flow-methode (DCF) vullen deze wensen in. Het resultaat hiervan is dat ondernemers en investeerders goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Wanneer kan business valuation nodig zijn?

Een waardebepaling van het bedrijf kan nodig zijn in één van de volgende situaties:

Waardebepaling op maat

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, alle aspecten worden uitvoerig toegelicht. Wij streven naar zoveel mogelijk interactie. Op deze manier zorgen we dat de bedrijfswaardering optimaal bij uw situatie aansluit.