033-4805482 info@bhbdullemond.nl

Bedrijfswaardering / Business Valuation

Voor een nauwkeurige bedrijfswaardering is inzicht in de markt erg belangrijk. BHB Dullemond kent de Nederlandse verzekeringsmarkt en vastgoedmarkt als geen ander. Wij hebben uitgebreide bedrijfseconomische kennis van assurantieadvies- en volmachtondernemingen, makelaarskantoren en arbodiensten. Gemiddeld verrichten wij zo'n 60 bedrijfswaarderingen per jaar.

Grootste database van Nederland

Uit deze opdrachten en die van de fusies en overnames hebben we de grootste database van Nederland ontwikkeld. Op basis hiervan toetsen en benchmarken wij al onze bedrijfswaarderingen in de verzekeringsmarkt, de vastgoedmarkt en de arbodienstenmarkt. Op deze wijze kunnen wij u van goed onderbouwde en nauwkeurige waarderingen voorzien. Hiermee kunt u vervolgens de juiste strategische keuzes maken, zoals bij de toetreding van een aandeelhouder, de fusie of verkoop van uw onderneming of assurantieportefeuille.

Waardebepalingen van bedrijven steeds complexer

De verzekeringsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. Hierdoor is een consolidatieslag in gang gezet. Transacties worden groter en complexer. Partijen van buiten de verzekeringsmarkt en uit het buitenland doen hun intrede. Deze veranderingen hebben ook grote impact op de techniek van het waarderen van uw bedrijf. Waar voorheen de traditionele factormethode eenvoudigweg volstond wensen (nieuwe) partijen dat er een diepgaandere analyse plaatsvindt gericht op toekomstige vrije kasstromen. Deze diepgaande analyses brengen veel beter inzicht in de benodigde investeringen, werkkapitaalbewegingen, risico’s, voorzieningen, enzovoorts. De rentabiliteitswaardemethode en veel meer nog de discounted cash flow methode (DCF) vullen deze wensen in. Het resultaat hiervan is dat ondernemers en investeerders goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Wanneer kan een bedrijfswaardering nodig zijn?

Een waardebepaling van het bedrijf kan nodig zijn in één van de volgende situaties:

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, alle aspecten worden uitvoerig toegelicht. Wij streven naar zoveel mogelijk interactie. Op deze manier zorgen we dat de bedrijfswaardering optimaal bij uw situatie aansluit.