De Overnamemonitor 2022 & 2023: Derde wet van Newton: actie is reactie

In de accountancymarkt is de consolidatieslag onmiskenbaar aan het versnellen. In tegenstelling tot andere berichtgevingen in de media is de overnameactiviteit in 2023 juist sterk toegenomen. Daarbij zijn niet alleen private equity investeerders actief met de aankoop van accountancy- en administratiekantoren. Steeds meer begeven zelfstandige accountancy- en administratiekantoren zich op het overnamepad. Dit blijkt uit de Overnamemonitor Accountancymarkt 2022 & 2023 die wij deze week uitbrachten.

Dealomvang 2023 drie keer zo hoog als vorig jaar

Het jaar 2023 leverde een record op het gebied van overnames op de Nederlandse accountancy- en administratiemarkt. Het aantal waargenomen transacties is in 2023 ten opzichte van 2022 met 30% gestegen. Opvallend zijn daarbij de relatief grotere overnamesommen in 2023. Vergeleken met 2022 is de dealomvang in 2023 - met ruim € 1,1 miljard - meer dan drie keer zo hoog. De stijgende lijn zet zich dus onmiskenbaar voort.

Private equity aanjager van de consolidatieslag

In de afgelopen twee jaar heeft private equity al circa € 800 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse accountants- en administratiekantoor. Hiermee heeft private equity dus al een aanzienlijke impact gehad op de markt. Daarnaast zal de rol van private equity de komende jaren alleen nog maar prominenter worden. Niet alleen nationale maar ook internationale private equity partijen zijn geïnteresseerd in Nederlandse accountancy- en administratiekantoren. Het is een recessiebestendige en goed voorspelbare business en de bedrijven beschikken over een gespreid en loyaal klantenbestand waardoor het risicoprofiel aantrekkelijk is.

Zelfstandige kantoren begeven zich eveneens op het overnamepad

Private equity is in de afgelopen twee jaar een belangrijke aanjager geweest binnen deze versnelling. In 2022 lag het aandeel private equity transacties op maar liefst 79%. Een opvallende ontwikkeling is echter dat, ondanks dat het dealvolume gestegen is, het aandeel private equity transacties in 2023 gedaald is naar 43%. De derde wet van Newton komt hiermee treffend tot leven. De actie, veroorzaakt door overnames van private equity in de accountancymarkt, levert een duidelijke tegenreactie op bij de zelfstandige accountancy- en administratiekantoren die in 2023 een groter aandeel voor hun rekening hebben genomen in het aantal fusies en overnames.