Due diligence

Het gaat hierbij om het boekenonderzoek dat plaatsvindt tijdens een bedrijfsovername (veelal nadat een letter of intent is ondertekend)

Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten.