De toegevoegde waarde van de deelname van Vanbreda in Insucare en Arboteam

In het kader van een klantgerichte arbodienstverlening spraken wij Wijnand Verschuur, eigenaar en directeur van Insucare en Arboteam. Vanwege haar mensgerichte aanpak maakte het bedrijf de afgelopen jaren een mooie groei door. Eind vorig jaar ging het bedrijf een samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits (Vanbreda). Verschuur vertelt over de toegevoegde waarde van deze samenwerking.

Combinatie risk en duurzame inzetbaarheid biedt toegevoegde waarde voor de klant

Wijnand Verschuur: ‘Toen ik 20 jaar geleden samen met een compagnon het bedrijf Insucare en Arboteam startte, deed ik dat met de visie dat de combinatie van adviezen op het gebied van inkomen, pensioen en zorg met de begeleiding bij verzuim, re-integratie en preventie van grote toegevoegde waarde is voor de klant. We zijn gestart in de regio Eindhoven gericht op bedrijven met 50 medewerkers of meer. Door de omvang van deze bedrijven waren veelal de directeur-eigenaren onze gesprekpartners. Daardoor kregen wij een goed beeld van wat er speelde in de praktijk en zagen wij de nauwe relatie tussen goed werkgeverschap en de hoogte van verzuim. Hierdoor hebben wij gezien dat werkgevers die werknemers op nummer één zetten, succesvoller zijn. Sindsdien ondersteunen wij werkgevers bij het creëren van een werkplek waar hun medewerkers op alle fronten optimaal tot hun recht komen en daardoor minder uitvallen.’ 

Klant als uitgangspunt voor samenwerking met Vanbreda

‘Doordat onze dienstverlening zo dicht bij de klant staat, is onze omzet de afgelopen jaren sterk gegroeid en behoren steeds meer bedrijven uit de groot zakelijke markt (1.000+ medewerkers) tot onze klantenkring. Op het terrein van inkomen, pensioen, zorg en arbo zijn wij voor onze klanten de collega die je altijd kan bellen, die meteen het antwoord op je vraag heeft en die de situatie kent. Wij zeggen altijd: ‘wij zijn de collega die je altijd al had willen hebben’. In november 2021 heeft Vanbreda een belang in ons bedrijf genomen. Omdat zij, net als wij, in alles wat ze doen de klant vooropstellen, is de samenwerking vanaf de eerste kennismaking tot op de dag van vandaag een succes.’

Automatisering is de rode draad in de kwaliteit van onze dienstverlening

‘De automatisering van onze dienstverlening heeft bij ons altijd een hoge prioriteit gehad. Omdat de bedrijven in ons groeiende klantenbestand groter zijn geworden en daarmee ook de complexiteit is toegenomen, is de automatisering een nog crucialere rol gaan spelen in de ondersteuning van onze mensen. Twee jaar geleden zijn wij gaan werken met administratieve robots. Hier zijn echter enorme investeringen mee gemoeid. Door de deelname van Vanbreda in ons bedrijf kunnen wij een substantiële omzetgroei realiseren en daardoor de kosten van bijvoorbeeld robotisering goed opvangen.’

Casemanager grootste bottleneck

‘De grootste bottleneck binnen onze dienstverlening is de kwaliteit van onze casemanagers. We zien in de markt veel casemanagers die vooral de Wet verbetering Poortwachter aan het volgen zijn en een veel te hoge caseload hebben. Een dergelijke invulling van de functie lijkt eigenlijk veel meer op het werk van een administratief medewerker. Onze casemanagers hebben minimaal een hbo-opleiding of zelfs een universitaire opleiding. Ze zijn professioneel en in staat voorbij de cases te kijken. Zij gaan regelmatig in gesprek met de werkgever en werknemer met als doel de rode draad in het verzuim te ontdekken. Het vakmanschap van de casemanager ligt op het terrein van praten over oplossingen, risico’s, opleidingen en over structureel zaken anders doen. Zonder goed casemanagement krijgt onze dienstverlening geen enkele voet aan grond.’

Vakbekwame mensen zijn bepalend geweest voor de groei van ons bedrijf

‘Maar misschien is het bieden van een betere toekomst voor mijn mensen wel de voornaamste reden geweest om met Vanbreda in zee te gaan. De capaciteiten en vakbekwaamheid van onze mensen is cruciaal voor henzelf én voor de kwaliteit van onze dienstverlening. De groei die wij als bedrijf in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt is te danken aan de mensen die bij ons werken. Van begin af aan hebben we veel aandacht besteed aan het aannemen van goede mensen en ze vervolgens behouden. Door de samenwerking met Vanbreda kan ik mijn medewerkers een platform bieden waar groei- en ontwikkelmogelijkheden nog beter vorm krijgen en is de toekomst van het bedrijf én mijn medewerkers gewaarborgd.’