Wat is het verschil tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde?

De ondernemingswaarde (ook wel Enterprise Value genoemd) is de waarde van de operationele activiteiten van de onderneming. Bij de bedrijfswaardering gaat zo gezegd om de waarde van de dienstverlening van de onderneming.

Bij een assurantieonderneming gaat het bijvoorbeeld om de assurantieportefeuille en de daaraan verbonden activiteiten.

Bij een makelaarskantoor gaat het om het makelen, het taxeren en de overige dienstverlening.

Bij een arbodienst gaat het om de activiteiten met betrekking tot het overnemen van arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding bij haar cliënten (werkgevers).

Bij het bepalen van de ondernemingswaarde wordt geen rekening gehouden met eventuele zelfstandige andere bezittingen en schulden die ook onderdeel van de onderneming zijn. Denk hierbij aan gebouwen, auto’s, inventaris, reserves, geldmiddelen of leningen.

De aandelenwaarde (ook wel Equity Value genoemd) houdt wel rekening met al bovenstaande zaken. Hierbij wordt niet alleen de waarde van de ondernemingsactiviteiten meegenomen, maar ook alle andere bezittingen en schulden van de onderneming. De aandelenwaarde is het bedrag dat daadwerkelijk voor de aandelen in een onderneming betaald/verkregen wordt.

Soms wordt alleen de (ver)koop van de activiteiten van een onderneming bedoeld en soms gaan het om de verkoop van de gehele onderneming (aandelen).

Bij assurantietussenpersonen kan het gaan om ondernemingswaarde (een portefeuille wordt ver-/gekocht) of om de aandelenwaarde. Bij makelaars en arbodiensten gaat het in het algemeen om aandelenwaarde. Dit is omdat de aard van de contracten bij makelaars en arbodiensten afwijkt van die bij assurantietussenpersonen waardoor de activiteiten lastiger te (ver)kopen zijn.