Wat is een LOI (Letter of Intent)?

Een Letter Of Intent (LOI) is een intentieovereenkomst waarin twee of meer partijen de intentie uitspreken om samen een bepaald doel te bereiken. Dit doel is in veel gevallen een definitieve overeenkomst.

In de Letter Of Intent wordt in de M&A-praktijk vastgelegd tot welke deal beide partijen willen komen.
De hoofdlijnen hiervan zijn besproken en worden voor beide partijen op schrift gesteld. In de Letter Of Intent komen o.a. de volgende onderwerpen naar voren: