Ondernemingswaarde (Enterprise Value)

Hiermee wordt de waarde van de operationele activiteiten van de onderneming weergegeven, zonder rekening te houden met de financieringsstructuur.

Wanneer wordt afgesproken om deze ondernemingswaarde aan te passen met de netto-schuld en overtollige liquide middelen is er sprake van een ‘cash and debt free’-bieding. Hierbij is van belang dat voor alle partijen duidelijk is wat de biedingsvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld de definitie van ‘debt’, ‘cash’ en het minimaal vereiste werkkapitaal.