Professionals, ook in gedrag

Als BHB Dullemond willen we dingen goed doen. Dat betekent dat we op een veilige, duurzame en ethische manier te werk gaan. Daarom hebben wij een gedragscode. Hiermee bepalen we wat 'dingen goed doen' bij BHB Dullemond inhoudt.

De afgelopen 24 jaar is BHB Dullemond uitgegroeid tot een professioneel M&A-kantoor met een goede naam en reputatie in de markten waarin wij actief zijn. Hoe wij ons als professionals gedragen, is cruciaal voor ons bedrijf. We verwachten dat iedereen die bij of voor BHB Dullemond werkt te allen tijde en in alle situaties juist handelt.

Lees hier de gedragscode van BHB Dullemond. 

Speak up

Wanneer u ziet dat onze gedragscode wordt overtreden of u een vermoeden heeft van mogelijke misstanden, dan kunt u dit rapporteren aan ons secretariaat via secretariaat@bhbdullemond.nl, zodat we de zaak kunnen beoordelen en waar nodig kunnen onderzoeken, en ervan kunnen leren.