033-4805482

Een toegewijde partner met een persoonlijke aanpak.

BHB Dullemond is een gespecialiseerd overnameadviesbureau gericht op adviesbedrijven en ondernemers in de verzekeringsmarkt, de vastgoedmarkt en de arbodienstenmarkt. Onze klantengroep bestaat uit assurantieadvies- en volmachtondernemingen, serviceproviders, hypotheekadvieskantoren, pensioenconsultancykantoren en (onderlinge) verzekeraars. De klanten in de vastgoedmarkt zijn makelaarskantoren o.g., bedrijfsmakelaardij, commercieel vastgoed adviesbureaus, taxatiebureaus en verhuurbemiddelaars. Verder maken ook arbodiensten deel uit van onze klantenkring.

Deskundig team op gebied van bedrijfswaarderingen en bedrijfsoverdracht

Ons team is deskundig op het gebied van bedrijfswaarderingen (business valuation) en fusies & overnames (mergers & acquisitions). De verzekeringsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. Hierdoor is een consolidatieslag in gang gezet. Transacties worden groter en complexer. Partijen van buiten de verzekeringsmarkt en uit het buitenland doen hun intrede. Deze veranderingen hebben ook grote impact op de techniek van het waarderen van uw bedrijf.

Waar voorheen de traditionele factormethode eenvoudigweg volstond wensen (nieuwe) partijen dat er een diepgaandere analyse plaatsvindt gericht op toekomstige vrije kasstromen. De rentabiliteitswaardemethode en meer nog de discounted cash flow methode (DCF) vullen deze wensen in. BHB Dullemond beschikt over de expertise om deze complexere waarderingsmethoden deskundig te kunnen uitvoeren. 

Transactiedatabase

Wij beschikken over de grootste transactiedatabase in zowel de verzekeringsmarkt als de vastgoedmarkt. Deze is nodig om kengetallen en cijfers te kunnen benchmarken. Het belangrijkste is echter dat we u met deze grote database gevuld met alle waarderingen die we hebben uitgevoerd nauwkeurig kunnen adviseren over de waarde van uw bedrijf. Of het nou een assurantieadvies/volmachtkantoor of een makelaarskantoor is. BHB Dullemond is uw partner.

Deze grote database en onze jarenlange ervaring brengt ook met zich mee dat wij het grootste relatienetwerk hebben in de verzekeringsmarkt en de vastgoedmarkt. Dit komt ten goede van het bij elkaar brengen van kopers en verkopers van assurantieadvies- en volmachtondernemingen en makelaarskantoren.

Bij ons adviesbureau zijn vijf specialisten werkzaam die worden ondersteund door een professioneel office management.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen