033-4805482 info@bhbdullemond.nl

Vacatures

BHB Dullemond is op zoek naar een stagiair, startdatum half november 2018 (of zoveel eerder).

BESCHRIJVING STAGE- EN/OF AFSTUDEEROPDRACHT

BHB Dullemond overnames en advies B.V. is een groeiend overnameadviesbureau gevestigd te Soest. We richten ons op bedrijven in dienstverlenende sectoren zoals de verzekeringssector (assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs en financiële instellingen), de makelaardij en de projectontwikkelaars en arbodiensten. De dienstverlening bestaat in hoofdzaak uit advisering op het gebied van verkoopbegeleiding, fusies, overnames, bedrijfswaarderingen en berekening van transactieschades. Daarnaast doen wij regelmatig onderzoek en zijn preferred supplier van de NVM en vakbladen zoals Vastgoed Magazine en VVP. Wij werken met een team van zes mensen.

Onderzoek
Economie & Management of ICT
Het verzamelen, structureren en vastleggen van al onze benchmark data (kengetallen zoals omzet per fte; transactiedata zoals multiples, voorwaarden, earnouts; jaarlijkse ontwikkelingen en historische vastlegging) in een format (bv Excel). Met alle verzamelde data kan de stagiair vervolgens onderzoek verrichten d.m.v. het leggen van verbanden tussen bijvoorbeeld de multiples en omzet per fte of anderszins.
Tevens structurering van de volledige database en in overzichtelijk format opnemen.
In verband met de groei van onze organisatie is er baanperspectief wanneer de stagiair geschikt is en in het team past.

Neventaken