Vandaag de dag dien je met stevige onderbouwde plannen te komen

De financiering van bedrijfsovernames komt weer op stoom. Dit is mede het gevolg van Quantative Easing (QE) door de ECB (er komt veel meer geld in de Europese economie) en de extreem lage rentestanden.

Voor banken kost het onderhand geld om geld te stallen. Dan is het interessanter om leningen te verstrekken aan het bedrijfsleven met weliswaar een risico maar met hoge rendementen. Ook als ondernemer staat u weer positief tegenover de economische vooruitzichten. U wilt weer investeren.

Binnen de assurantiebranche zien we eveneens een grotere bereidwilligheid tot financiering. Zowel banken als verzekeraars kijken weer serieus naar de financieringsbehoefte van assurantiekantoren. De wijze waarop financieringen tot stand komen is echter wel veranderd. Tot enkele jaren terug werden de meeste overnames van portefeuilles gefinancierd door verzekeraars. Zij hadden daar ook een commercieel belang bij. Dit belang is er nog steeds, maar er dient aanzienlijk prudenter mee omgegaan te worden gegeven de wet- en regelgeving en toezicht daarop. Dit houdt in dat de geldverstrekking door een verzekeraar aan een assurantiekantoor op voornamelijk bancaire leest geschoeid is. Waar in het verleden een financieringsaanvraag relatief eenvoudig werd beoordeeld en gehonoreerd, dien je vandaag de dag met stevig onderbouwde plannen te komen. Bij succesvol doorlopen financieringsaanvragen zien we het onderstaande algemene beeld terug.De kopende partij is een ervaren ondernemer. Hij/zij heeft zijn bedrijf al enkele jaren en bij voorkeur ervaring met een of meerdere overnames. Het bedrijf van de kopende partij is veelal wat groter (10 medewerkers of meer). De continuïteit van de onderneming is gewaarborgd, bijvoorbeeld doordat er een stevig managementteam en meerdere goede buitendienstadviseurs zijn. Financieel gezien staat het bedrijf van de koper er goed voor. Het overnameplan bevat onder meer een duidelijke structuur, strategische en financiële onderbouwing, een SWOT, synergie-effecten, integratieplan en een downside scenario (wat als de omzet 15% lager uitvalt). De financiële hoofdstukken dienen door een externe accountant of adviseur geverifieerd te zijn. De geldverstrekker wil voorkomen dat hij lijken in de kast financiert en eist een due diligence-onderzoek van het te kopen bedrijf. De financier wil meestal ook weten wat de marktwaarde is van het bedrijf dat wordt overgenomen. Financiële instellingen hebben interne richtlijnen tot hoever zij gaan met hun financieringsbedragen.

Het is aan de kopende partij te bepalen in hoeverre er boven een eventuele marktwaarde aan koopsom wordt betaald. Dit surplus wordt bijna altijd door de koper zelf gefinancierd. Eerder schreef ik in deze rubriek dat de verkopende ondernemer vaker betrokken blijft na de verkoop van zijn bedrijf, ook in financieel opzicht. De verkoper is dus steeds vaker de derde financier in een overnametraject. Dit vergt heel wat overleg tussen de financiers over de verdeling van de te vergeven zekerheden. Al met al is de overnamefinanciering een stuk complexer geworden dan voorheen. Door QE, de extreem lage rente en uw vertrouwen neemt het aantal transacties toe. Net als de professionaliteit van het financieren van deze transacties.