Portefeuilleovername DVG Financiële Diensten door Geerts Financiële Dienstverlening B.V.

Geerts Financiële Dienstverlening B.V. te Oosterhout heeft per mei 2019 de assurantieportefeuille van DVG Financiële Diensten te Oosterhout overgenomen.

Half juli zullen de kantoren worden samengevoegd in het pand van Geerts. Het totaal aantal medewerkers zal hierdoor komen op 35. De naam DVG zal niet in stand worden gehouden.

Na het overlijden van de heer W. van Gils hebben de nabestaanden gezocht naar een manier om het adviesbedrijf voort te zetten. Geerts bleek hier een goede oplossing voor. De nieuwe eigenaren geven aan dat de DVG-adviseurs vast aanspreekpunt blijven voor hun klanten.

Lees hier wat AMweb erover schreef. 

BHB Dullemond is als adviseur betrokken geweest namens koper.