Overnamemonitor Verzekeringsmarkt tweede helft van 2020

Ook in de tweede helft van 2020 is het aantal transacties binnen de verzekeringsmarkt gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. De stijgende lijn zet zich ondanks de lock down(s) voort. Er doen zich momenteel zodanig grote verschuivingen voor dat wij concluderen dat 2020 een kanteljaar is geweest in de marktstructuur van de verzekeringsmarkt.

Hierover kunt u meer lezen in onze Overnamemonitor waarin een compleet beeld wordt gegeven van alle overnames en acquisities in de tweede helft van 2020. Via het onderstaande invulformulier kunt u de Nederlandse en de Engelse versie gratis bij ons opvragen.

De Overnamemonitor Verzekeringsmarkt is een exclusieve uitgave van BHB Dullemond met gebruikmaking van de data van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners. De cijfers en trends in de Overnamemonitor geven meer inzicht en transparantie in de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt.