Overnamemonitor eerste helft van 2020

Het afgelopen halfjaar is een bijzondere periode geweest. Door het coronavirus en de opeenvolgende beleidsmaatregelen is de wereld in een sneltreintempo veranderd. Het maatschappelijk leven en de economie zijn direct geraakt door een ongekende platlegging.

Ook voor de intermediaire adviessector zijn de gevolgen van de Covid-19-uitbraak groot. Denk aan een toename van het aantal schades, bijvoorbeeld uit hoofde van zorg-, krediet- en bedrijfsverzekeringen, de impact van de overheidsmaatregelen, de druk op de verkoop als gevolg van verminderde bedrijvigheid, en minder direct contact met de klant. Dat laatste is zeker een probleem indien digitalisering van distributiekanalen nog niet op het juiste niveau is.

De impact van dit coronavirus op de overnamemarkt zien we nu voor het eerst terug in deze Overnamemonitor die BHB Dullemond halfjaarlijks in samenwerking met het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceert. In deze uitgave geven wij een overzicht van de overnames in de intermediaire adviessector in het eerste halfjaar van 2020.

De consolidatieslag, die een aantal jaren geleden in de intermediaire adviessector in gang is gezet, zet zich - ondanks de coronacrisis - gewoon door en het aantal overnames is veel groter dan uit publicaties in de pers blijkt. Mutaties in de database van RiFD maken veel overnames zichtbaar die de publiciteit niet halen.