Overnamemonitor Arbodienstverlening H2-2021 + H1-2022: komende jaren een blijvende groeimarkt

De bedrijven binnen de arbodienstverlening staan voor grote uitdagingen in een wereld die in een hoog tempo radicaal aan het veranderen is. De langdurig hoge inflatie, oplopende energieprijzen, personeelstekorten en de aanhoudende verstoringen in waardeketens drukken op de groeiverwachtingen van veel sectoren. De economische groei in Nederland zal in 2022 gestaag afnemen, maar is nog altijd groter dan van vorig jaar. Ondanks de economische uitdagingen blijft de arbodienstverlening ook de komende jaren een groeimarkt.

Toenemende interesse private equity

De verhoogde participatie van oudere werknemers en het stijgen van de werkzame beroepsbevolking zijn de twee belangrijkste ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Dat de ‘zieke medewerker’ en in toenemende mate ook de ‘gezonde medewerker’ een interessante target is, komt terug in de interesse van private-equitypartijen in de arbomarkt en het aantal bedrijfsovernames. Ook het aantal bedrijven dat actief is binnen de arbodienstverlening is in de afgelopen vijf jaar met maar liefst 17% gestegen.

Het verbeter- en groeipotentieel binnen de arbodienstverlening

In onze laatste overnamemonitor staat het verbeter- en groeipotentieel binnen de arbodienstverlening centraal. Wij gaan uitgebreid in op de kansen die er liggen op het terrein van de ontwikkelmogelijkheden binnen het huidige dienstenpakket, de verbeteringen die er liggen op het vlak van de geboden klantgerichtheid en onder andere de mkb-markt, waar nog veel terrein te winnen is.

Download gratis de overnamemonitor

De Overnamemonitor Arbodienstverlening is een exclusieve uitgave van BHB Dullemond. In onze overnamemonitor wordt een compleet beeld gegeven van alle overnames en acquisities in de laatste helft van 2021 en de eerste helft van 2022. De cijfers en trends in de overnamemonitor geven meer inzicht en transparantie in de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de arbodienstverlening. Via het onderstaande invulformulier kunt u de laatste en eerdere versies gratis bij ons opvragen.