Overnamemonitor Arbodiensten tweede helft van 2020

Door de stijging in het aantal acquisities en de toetreding van nieuwe investeerders komen steeds meer arbodienstverleners in andere handen. De verwachting is dat private equity een sterke positie in gaat nemen middels overnames, omdat deze partijen het verdienmodel, gezien het abonnementenmodel (recurring) aan de voorkant en de mogelijkheden tot schaalvoordelen aan de achterkant, een interessante propositie vinden.

Hierover kunt u meer lezen in de Overnamemonitor Arbodiensten, waarin een compleet beeld wordt gegeven van alle overnames en acquisities in de tweede helft van 2020. Via het onderstaande invulformulier kunt u de Overnamemonitor gratis bij ons opvragen.

De Overnamemonitor is een exclusieve uitgave van BHB Dullemond met gebruikmaking van de data van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners. De cijfers en trends in de Overnamemonitor geven meer inzicht en transparantie in de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt.