Overnamemonitor Arbodiensten H1-2021

De markt van de arbodienstverlening en re-integratie is volop in beweging. Dit blijkt niet alleen uit de overnames die plaatsvinden, de marktdynamiek, maar ook uit de groeicijfers.

Uit onze analyse van de overnames in de markt van arbodienstverlening kunnen we concluderen dat er steeds meer beweging ontstaat. Hierbij valt op dat het merendeel van de overnames gedaan wordt door grotere, verzekeringgerelateerde partijen. Tevens zien we overnames van partijen die recentelijk (in het afgelopen halfjaar) zelf andere partijen hebben overgenomen. Van alle transacties die wij in de markt voor arbodienstverleners hebben gezien is in meer dan de helft van de gevallen sprake van verkoop aan een verzekeraar of een assurantietussenpersoon. De consolidatie die bij het verzekeringsintermediair plaatsvindt lijkt over te springen op de arbodienstverleners.

Download hier de Overnamemonitor Arbodiensten H1-2021  

Download Acquisition Monitor Health and Safety Providers H1-2021

De Overnamemonitor Arbodiensten is een exclusieve uitgave van BHB Dullemond. Het betreft een halfjaarlijks onderzoek waarin een compleet beeld wordt gegeven van alle overnames en acquisities in de arbodienstverleners.

Middels deze Overnamemonitor wordt ook inzicht verkregen in diverse trends zoals prijsvorming, verschuivingen en nieuwe toetreders in de markt. De cijfers en trends weergegeven in de Overnamemonitor zijn bedoeld ter bevordering van de transparantie en inzicht in de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de markt van arbodienstverleners.

Download voorgaande overnamemonitoren:

Download Overnamemonitor Arbodiensten H2-2020

Op zoek naar de overnamemonitor voor de Verzekeringsmarkt? Klik hier!