Overnamemonitor 2019

BHB Dullemond presenteert in samenwerking met het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) de Overnamemonitor.

Private-equityfondsen en verzekeraars domineren overnames intermediair

Elke maand vinden er twintig overnames plaats van kantoren die zijn gespecialiseerd in financieel advies. In 2019 was met overnames en participaties in de intermediaire adviesmarkt aan waarde bijna € 665 miljoen gemoeid. Private-equityfondsen én verzekeraars spelen hierin een hoofdrol.

Dat blijkt uit de Overnamemonitor, die BHB Dullemond in samenwerking met het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) heeft opgesteld. Het rapport geeft een overzicht van alle overnames en participaties in de intermediaire adviessector, verdeeld naar soort overname, waarde van de transactie en provincie.

Overnamegolf

De overnamegolf in de intermediaire adviesmarkt is veel groter dan uit publicaties in de pers blijkt. BHB Dullemond en RiFD hebben er over 2019 in totaal 239 geregistreerd. Het gaat om portefeuilleoverdrachten, aandelenoverdrachten en deelnames.

De waarde van al deze transacties samen is € 665 miljoen. In dit bedrag zitten negen overnames/deelnames boven de € 10 miljoen, w.v. twee (ver) boven de € 100 miljoen. Meer dan driekwart van de transacties bestaat uit portefeuilleoverdrachten (activa/passiva-transacties). De gemiddelde waarde van zulke transacties is € 450.000. Bij aandelenoverdrachten gaat het gemiddeld al om € 2,4 miljoen en bij participaties om nog (veel) grotere bedragen.