Ondanks corona zet overnamegolf in de assurantiemarkt door

De assurantiemarkt is de afgelopen jaren volop in verandering door maatschappelijke, economische en technologische trends. Veel ondernemers in de assurantiemarkt beseffen dat schaalgrootte en efficiencyvoordelen nodig zijn om te kunnen blijven groeien en innoveren.

Door deze ontwikkelingen is het aantal bedrijven in de markt door middel van fusies, allianties en overnames de afgelopen jaren gedaald. Deze consolidatieslag, die een aantal jaren geleden in gang is gezet, zet zich – ondanks de coronacrisis - gewoon door. Edwin Bosma en Rens Weerink van BHB Dullemond geven een uiteenzetting van de overnamegolf binnen de assurantiemarkt.

Lees het volledige artikel