Kaufman Group breidt Europese activiteiten uit met opening kantoor in Amsterdam

In het kader van de snelle ontwikkelingen op de Nederlandse en Europese verzekeringsmarkt spraken wij met James Stevenson en Niels Vermolen van Kaufman Europe. Kaufman is wereldwijd actief als herverzekeringsmakelaar, beursmakelaar, gevolmachtigd agent en adviseur en helpt het intermediair met capaciteit en advisering aangaande complexe risico’s. Tien jaar geleden begon Kaufmans internationale expansie met het verwerven van de Chesterfield Group in het Verenigd Koninkrijk en Canada. In 2019 opende Kaufman hun eerste kantoor op het Europese continent teneinde de Europese markt beter te bedienen.

Uitdagingen in de Nederlandse en Europese Verzekeringsmarkt

Europa bevindt zich aan het begin van wat nu al een uitdagend decennium is met betrekking tot geopolitiek, het klimaat en de financiële markten. Het ondernemingsklimaat is complexer geworden en bedrijven zijn onderhevig aan gecompliceerdere risico’s. Zonder deze risico’s te mitigeren door middel van een goede verzekering zou een groot deel van deze activiteiten niet kunnen plaatsvinden. De schaal en specialistische kennis die nodig is deze risico’s te verzekeren is heden ten dage zeer beperkt aanwezig op de lokale verzekeringsmarkt. Dit presenteert uitdagingen voor het lokale intermediair en haar klanten. Grote internationale spelers zoals Marsh en Aon vullen dit gat, maar confronteren het intermediair ook met het risico op het verlies van haar klanten aan deze spelers.

Bedrijven zijn het beste geholpen met een lokale speler 

James Stevenson: “Kaufmans raison d’être is het bieden van specialistische expertise en capaciteit, waarmee het intermediair in staat is beter haar klanten te bedienen en te kunnen concurreren met de grote spelers in de markt van bijzondere risico’s. We zijn ervan overtuigd dat de meeste bedrijven het best geholpen zijn met een lokale speler met toegang tot specialistische kennis en internationale verzekeringscapaciteit.” In Europa is Kaufman alleen actief als assuradeur en heeft het bedrijf geen intentie direct klanten te bedienen. “Door het internationale netwerk van de Kaufman Group zijn we in staat om gelijke of betere condities voor onze partners en hun klanten te realiseren ten opzichte van grote, internationale spelers.”

Dekking in meerdere landen

“Ondanks de internationalisering van de (Nederlandse) verzekeringsmarkt geloven wij dat cultuur, taal en kennis van de lokale markt belangrijke factoren blijven”, benadrukt Niels Vermolen. Als gevolg hiervan vervult het lokale intermediair een cruciale rol in de keten tussen de klant en (internationale) verzekeraars. Een andere belangrijke markttrend die genoemd wordt door Kaufmans directie is de behoefte van bedrijven om dekking op hun activiteiten in meerdere landen te krijgen. Wanneer bedrijven hun activiteiten uitbreiden naar het buitenland dan hebben ze behoefte aan een tussenpersoon die hierin kan faciliteren. Ondanks de invoering van één interne Europese markt zijn er nog steeds grote verschillen in regelgeving die het lastig maken voor een lokale speler om compleet te adviseren. Een samenwerking met een internationale speler of iemand met kennis van de internationale markt is hierbij cruciaal.

Consoliderende markt

Met de opening van een kantoor in Amsterdam heeft het er alle schijn van dat nog een, kapitaalkrachtige, consoliderende partij de Nederlandse markt betreedt. Kaufman verwerpt dit idee echter. “We hebben een Amsterdams kantoor geopend om onze partners en klanten op het Europese continent beter te bedienen, we hebben hierbij niet de ambitie intermediairbedrijven te acquireren en direct de klant te bedienen. In plaats daarvan bieden wij ze specialistische kennis en capaciteit waar nodig.” aldus Niels Vermolen.  James Stevenson: “De huidige consolidatie op de verzekeringsmarkt lijkt gedeeltelijk gedreven door multiple arbitrage en economies of scale. In plaats van een horizon van vijf tot zeven jaar zoals sommige private-equity-investeerders, is de Kaufman Group lange termijn georiënteerd. We geloven dat nieuwe initiatieven zullen ontstaan die het gat vullen dat ontstaat door de huidige trend van consolidatie. Deze initiatieven focussen op dienstverlening en advisering om de klant zo goed mogelijk te helpen met het beperken en overdragen van risico’s.”

Over H.W. Kaufman Group

De H.W. Kaufman Group is ruim 50 jaar geleden opgericht in de Verenigde Staten op basis van de principes van samenwerking, integriteit en uitmuntendheid. Met meer dan 2.500 toegewijde professionals verspreid over een netwerk van 60 kantoren wereldwijd, leidt de Kaufman Group door het bieden van innovatieve oplossingen. De Kaufman Group is actief als broker, adviseur (aan intermediairbedrijven) en als MGA (onafhankelijk assuradeur). Kaufman is in private eigendom en wordt daarmee niet beïnvloed door de grillen van de aandelenmarkt of private-equity-investeerders.

James Stevenson is een van de oprichters van de Chesterfield Group en is momenteel de Managing Director. Na de acquisitie van Chesterfield door Kaufman is de onderneming snel gegroeid naar meer dan $300 miljoen in jaarlijkse premie.

Niels Vermolen heeft meer dan 25 jaar ervaring als ondernemer en als eigenaar van een assurantiekantoor en assuradeurenbedrijf. Na verkoop van zijn onderneming heeft hij zich aangesloten bij Kaufman Group als Directeur Europa.