Interview Albert Velten: ‘Groei door kruisbestuiving’

De omvang van de arbodienstverlening en re-integratiemarkt wordt geschat op EUR 1 tot 1,2 miljard en is duidelijk een groeimarkt. Van 2014 tot 2019 liet deze markt een jaar-op-jaargroei van ruim 5% zien. Doordat steeds grotere en professionelere organisaties zich op deze markt begeven en hier ook een stempel op drukken verandert deze markt.

In het kader van deze ontwikkeling spreken we met Albert Velten van Veldsink Velten Advies en Assist Verzuim. Albert is als ondernemer al veertig jaar actief in de assurantiemarkt, waarvan tweeëntwintig jaar in de volmachten en zeventien jaar in de arbodienstverlening. Samen met Albert Velten blikken we terug op de zaken die bij hebben gedragen aan de groei over de afgelopen jaren en kijken we vooruit naar de toekomstige ontwikkelingen.

 

Groei Assist Verzuim mede te danken aan de kruisbestuiving met verzuimverzekeringen

Toen Velten in 2005 Assist Verzuim overnam bestond de arbodienst uit negen medewerkers en bediende het bedrijf 300 werkgevers met 3.500 werknemers. Anno 2021 werken er 100 medewerkers met een klantportefeuille van 7.500 werkgevers met een kleine 100.000 werknemers. Velten: ‘Ons bedrijf is in de afgelopen zeventien jaar gegroeid door de combinatie die wij gemaakt hebben met verzuimverzekeringen en acquisitie in de grootzakelijke markt. De eerste stap daartoe werd gezet in 2006 toen wij als Velten Assuradeuren de eerste verzuimvolmacht van Nederland kregen met verzuimverzekeringen van a.s.r., De Amersfoortse en Delta Lloyd. Vijftien volmachtkantoren sloten zich vervolgens bij ons aan en uiteraard deden wij voor hen de daarbij behorende arbodienstverlening. Het merendeel van deze kantoren is nog altijd klant bij ons’.

 

Het belang van een efficiënte organisatie

Velten geeft aan dat een efficiënte organisatie van cruciaal belang is om succesvol te zijn in deze markt. “Naast het hebben van een bepaalde omvang moet je interne organisatie zeer efficiënt ingericht zijn”, aldus Velten. Vanaf de start van Assist Verzuim is er gebruikgemaakt van een eigen automatiseringssysteem dat de afgelopen zeventien jaar steeds verder doorontwikkeld is. Het is van belang dat dit systeem eenvoudig aangepast kan worden ten gevolge van bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving, eigen wensen, maar óók die van klant. Velten geeft aan dat het grote voordeel van een eigen ontwikkeld systeem is dat er veel sneller efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden. Het is een systeem dat ontwikkeld is ‘in de praktijk, door de praktijk en voor de praktijk’.

 

Certificeren moet je niet achterwege laten

‘Als je een serieuze speler wilt zijn in deze markt dan zal je gecertificeerd moeten zijn’, zegt Velten. ‘Voor de kleinere arbodiensten in de markt wordt het de komende jaren steeds lastiger om aan de certificeringseisen te voldoen. Het is een complexe business met veel wet- en regelgeving, die de komende jaren eerder zal toe- dan afnemen. Kijk bijvoorbeeld naar de wet op de privacy. Je moet veel, maar je mag weinig. Dit legt een grote druk op je interne organisatie. Hierbij speelt aansprakelijkheid een steeds belangrijkere rol. De verzekeraars zitten boven op deze risico’s en stellen certificeringseisen aan arbodienstverleners. Als niet-gecertificeerde en kleine arbodienst is het verstandiger je aan te sluiten bij een grotere partij om zo de kennis en expertise in huis te halen. Ik verwacht dat er nog een stevige consolidatieslag komt en dat er een paar grotere arbodiensten zullen overblijven. De kleine en niet-gecertificeerde arbodiensten zullen verdwijnen’, aldus Velten.

 

Acquisities voor het realiseren van landelijke dekking

‘Voor Assist Verzuim zijn acquisities nodig om een betere landelijke dekking te realiseren. In de afgelopen jaren hebben wij een aantal kleinere arbodiensten overgenomen en we zijn met een aantal nieuwe overnames bezig. Omdat de arbodienstverlening steeds vaker een verlengstuk is van assurantiekantoren is het heel goed dat BHB Dullemond ook netwerk en kennis heeft opgebouwd in de arbodienstverlening.’ aldus Velten.