IB-ondernemer blijven of toch maar de bv in?

Van ondernemers krijgen wij regelmatig de vraag of zij hun eenmanszaak of vof (IB-onderneming) niet beter kunnen omzetten in een bv. Wat zijn hiervoor de belangrijkste afwegingen? Op basis van onze ervaringen uit de praktijk, bespreken we in dit artikel een aantal fiscale en juridische voor- en nadelen van een bv. t.o.v. IB–onderneming.

 

Meer belastingvoordeel vanaf € 100.000 winst per jaar

De belastingvoordelen voor eenmanszaken of vof’s worden ieder jaar iets minder aantrekkelijk. Doordat aftrekposten voor IB-ondernemers worden afgebouwd, verandert het omslagpunt ten aanzien van wanneer een bv fiscaal voordeliger is dan een eenmanszaak. Voorheen lag dit omslagpunt rond de € 150.000 winst per jaar. Anno 2022 ligt het omslagpunt bij grofweg € 100.000 winst per jaar. Maak je meer winst, dan is een bv fiscaal gunstiger. Maak je minder winst, dan is een eenmanszaak fiscaal voordeliger.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Eén van de meest genoemde redenen voor ondernemers om de eenmanszaak of vof om te zetten naar een bv is de aansprakelijkheid. Met een eenmanszaak of vof ben je als vennoot (natuurlijk persoon) namelijk ook persoonlijk aansprakelijk. Bij een bv is alleen de bv zelf aansprakelijk zolang je geen fraude pleegt of onverantwoordelijke risico’s neemt. In het begin van de ondernemersreis is deze aansprakelijkheid nog te overzien, maar wanneer er meer en meer geld omgaat in de onderneming wordt het risico steeds hoger, waardoor het verstandiger is je IB-onderneming om te zetten naar een bv.

 

Zeggenschap en controle beter gewaarborgd in een bv

Binnen een vof hebben alle vennoten in beginsel gelijk recht van spreken en vertegenwoordiging. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de kapitaalverstrekkers en het bestuur. Dat betekent dat iedere vennoot de vof kan binden en daarmee aansprakelijkheid kan scheppen voor de andere vennoten. Een vennootschapscontract waarin goede afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het doel van de vof en de bevoegdheden van vennoten in dat kader, kan een oplossing bieden. Echter, in de praktijk zien wij bij onze klanten dat het ontbreekt aan maatwerk. Omdat een vof niet is voorzien van grondregels (statuten), beslaat een goed vennootschapscontract al snel vele pagina’s. Daarbij, alleen indien de bevoegdheidsregeling uit het contract ook ingeschreven is bij het Handelsregister geldt deze tegenover derden. Andere regelingen in het contract (denk bijvoorbeeld aan een ”lock up” zodat een vennoot zijn belang niet zomaar kan overdragen) worden niet ingeschreven en kunnen dus niet worden ingeroepen tegenover derden. Ook wettelijke bepalingen rondom de vof bieden vaak geen soelaas. De huidige regelgeving omtrent personenvennootschappen is namelijk erg beknopt en sterk verouderd (daar waar het bv-recht in 2012 is vernieuwd en “geflexibiliseerd”). In zijn algemeenheid geldt dat gedetailleerde afspraken over de zeggenschap zich minder goed laten regelen in een IB-onderneming (de vof gaat uit van ondernemen op gelijke voet en de eenmanszaak gaat uit van slechts één ondernemer.)

 

Bedrijfsoverdracht minder complex met een bv

Omdat een eenmanszaak of vof geen rechtspersoon is maar in feite een persoon (of meerdere personen) die een bedrijf run(t)(nen) waarvan geen aandelen kunnen worden overgedragen, is een bedrijfsoverdracht niet eenvoudig. De onderdelen van de activa dienen volgens verschillende formaliteiten te worden overgedragen. Meest in het oog springende voorbeeld(en) zijn de registergoederen (waaronder onroerend goed) en aandelen waarvoor de betrokkenheid van een notaris noodzakelijk is. Maar bijvoorbeeld het overdragen van contracten (met toestemming wederpartij), persoonlijke data, en i.e. rechten kan ingewikkeld zijn. Bij een bedrijfsoverdracht van een vof of eenmanszaak zullen zaken dus in stukjes geregeld moeten worden waardoor het veelal complexer en duurder zal zijn.

 

Fiscale voordelen bij de verkoop van een bv

Als je een IB-onderneming staakt of verkoopt, dien je over de opbrengst direct een zogenaamde “stakingswinst” te betalen (in Box 1). Wij komen in onze praktijk regelmatig ondernemers tegen die hun onderneming in verband met verkoop willen laten omzetten naar een bv. (met persoonlijke holding daarboven) zodat zij vervolgens kunnen profiteren van de deelnemingsvrijstelling waarin de opbrengsten van de verkoop vrijelijk kunnen doorvloeien naar de persoonlijke holding. Echter, in het zicht van verkoop wordt een dergelijke omzetting met als oogmerk gebruik te maken van het VPB-tarief met een deelnemingsvrijstelling niet toegestaan door de fiscus (althans er geldt een wachttermijn van drie jaar voordat u gebruik kunt maken van de betreffende fiscale regeling).

 

Goed advies verdient zich altijd terug

Naast de verschillende voordelen die een bv-structuur kan bieden t.o.v. ondernemen in een IB-onderneming zijn er uiteraard ook een aantal nadelen te noemen. Een bv brengt bijvoorbeeld extra kosten en meer papierwerk met zich mee om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals jaarstukken voor deponering bij de KvK, overeenkomsten tussen directie en onderneming, jaarlijkse notulen bij AVA) met zich mee. Uit ons artikel blijkt, de keuze voor een eenmanszaak, vof of een bv hangt, naast de hoogte van de winst, van meerdere factoren af en is maatwerk. Het komen tot afspraken tussen aandeelhouders mag wellicht ingewikkeld lijken, op termijn maken deze afspraken de verhoudingen juist een stuk eenvoudiger, laat u daarom altijd goed adviseren. Een goed advies is zeker geen overbodige kostenpost en verdient zichzelf uiteindelijk altijd terug. 

 

Hands-on aanpak bij het waarderen en het omzetten van een IB onderneming

In de afgelopen jaren hebben wij menig vennoot geholpen de vof om te zetten naar een bv. Een traject dat start met een degelijke waardering van de (goodwill van) de vof op grond waarvan de aandelen in de nieuw op te richten bv worden uitgegeven. Naast de statutaire regeling van de bv adviseren wij onze klanten ook een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen voor juist die afspraken die zich niet of minder goed lenen voor vastlegging in de statuten. Dit kan van alles zijn: van bedrijfsplannen tot specifieke aanbiedingsplichten waarbij de prijs wordt vastgesteld op grond van een vooraf vastgestelde formule waarbij – in verwijtbare situaties (z.g.n. bad leaver ) of bijvoorbeeld voor minderheidsaandeelhouders – een korting kan worden berekend op de prijs van de aandelen. In alles wat wij doen hanteren wij een hands-on aanpak, wij begrijpen uw business en zorgen er ten alle tijden voor dat de specifieke risico’s contractueel op een praktische wijze ondervangen worden.

 

Over Lisette van Gils van BHB Dullemond overnames en advies BV

Lisette van Gils is als M&A Jurist verbonden aan BHB Dullemond en is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding tijdens fusie- en overnametrajecten. Tevens is zij voor onze klanten een vertrouwd adviseur aangaande governance en vennootschappelijke vraagstukken, commerciële overeenkomsten en andere juridische vraagstukken. Wilt u ook eens praten over bijvoorbeeld de juridische vorm van uw bedrijf, maak dan vrijblijvend een afspraak met Lisette. Zij neemt graag de tijd voor u om met u mee te denken.

 

Contactgegevens

T. 033-480 54 82

E. lisette.vangils@bhbdullemond.nl