Het werk gaat door... Edwin Bosma

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Dit keer Edwin Bosma, directeur BHB Dullemond.

1. Werk je vanuit huis? In hoeverre ben je in staat je werk te doen?

Ik werk deels vanuit kantoor, deels vanuit huis. Ons kantoor in Soest is ruim bemeten dus wij kunnen met gemak enkele meters afstand tot elkaar houden. Qua IT heb ik een kopie van wat ik op kantoor heb. Wat positief is dat we als gezin elkaar nu veel meer zien. Maar thuis is het wel onrustiger. Bovendien hebben we een labrador pup in huis, maar daar kan ik nu overdag ook even mee wandelen. Dat is met dit mooie lenteweer fantastisch.

2. Hoe geef je nu invulling aan je werk? Wat zijn je ervaringen daarmee?

Persoonlijk werk ik liever op kantoor, daar ben ik productiever. Bij veel van mijn collega’s merk ik dat ook. Tijdens ons werk aan overnames, waardebepalingen, onderzoeken, contractdocumentatie en bespreken van uitgebreide Excelsheets werkt het toch makkelijker om teamleden bij elkaar te hebben. Verder spendeer ik nu meer tijd achter mijn pc terwijl ik normaliter de helft van mijn tijd bij klanten ben of in de auto zit.

3. Beschrijf een positieve werkervaring.

Als team vinden we het belangrijk dat we goede voeling met elkaar houden nu we veel meer thuis werken. Dus houden we dagelijks om 9.30 uur een videomeeting en dan lachen we ondanks alles veel met elkaar. Ook denk ik dat we in de toekomst productiever en dus goedkoper voor onze klanten kunnen werken door middel van vaker beeldbellen in plaats van telkens door heel Nederland rijden.

4. Benader je klanten pro-actief? Hoe?

Direct na de eerste maatregelen van het kabinet heb ik twee dagen lang gebeld met investeringsmaatschappijen en kopers. Dit om gevoel te krijgen hoe de fusie- en overnamemarkt geraakt zou worden. Daaruit bleek dat partijen gericht zijn op de langere termijn waardoor lopende overnames niet on hold zijn gezet. Bij lopende opdrachten van klanten vragen we doorlopend naar de actuele situatie: naar omzet, debiteuren, betalingsregelingen, CRvp. Veel assurantiekantoren merken nu nog weinig in hun omzet of liquiditeit, maar in een situatie van overname of verkoop zijn dat wel belangrijke issues voor een koper. Een aantal assurantiekantoren merkt al wel de impact, omdat zij in die niches zitten die hard geraakt worden door de maatregelen. Voor ieder bedrijf – dus ook BHB Dullemond – is het raadzaam om te kijken naar de planning van de liquiditeit en rekening te houden met een realistisch scenario maar ook het zwartste scenario. Daartoe ondersteunen wij assurantiekantoren en hypotheekadviesbureaus.

5. Waar put je momenteel energie/hoop uit?

In de 1e fase van deze crisis was er terecht heel veel aandacht voor de Coronapatiënten en de mensen in de zorg (waarvoor hulde en respect!). Ik ben blij dat er nu ook aandacht komt voor de ondernemers in het MKB. Met zorgvuldig beleid moeten we weer toe naar het intelligent heropenen van ons bedrijfsleven. Anders loopt onze samenleving teveel schade op waarbij op het budget voor onze ziekenhuizen, pensioenen, ambtenaren, uitkeringen en het onderwijs drastisch gekort moet worden en/of de belastingen omhoog moeten. De zwakkeren in onze samenleving worden hier veelal de dupe van, net als de jongeren die de extra staatsleningen van de overheid (EUR 90 miljard!) moeten zien terug te verdienen. De komende dagen en weken zal dit thema meer op de agenda komen en nog voor een uitdagende discussie zorgen. Maar het moet wel gebeuren. 6. Wat denk je dat de crisis ons gaat brengen? Deze crisis is misschien ook wel een lesje in nederigheid. Het leert ons weer dat de bomen niet tot aan de hemel groeien. Verder heb ik het idee dat we minder gaan reizen en autorijden doordat onze ogen zijn geopend voor nieuwe manieren van werken en communiceren. Een goede vriend van mij stapt normaal gemiddeld twee keer per maand in het vliegtuig voor zijn bedrijf. Hij denkt dat dat zal halveren. Voor ons bedrijf verwacht ik ook dat wij meer met beeldtelefonie - zeker ook met de buitenlandse relaties - blijven doen hetgeen een vermindering van de uitstoot betekent. Ofwel, deze crisis gaat bijdragen aan het duurzamer maken van onze wereld.

Dit artikel verscheen in VVP, Kennis en inspiritatie voor financieel adviseurs.