Het verkopersdilemma

De meeste ondernemers maken dit eens in hun leven mee: er komt een goede bieding op je bedrijf. Verkoop je de zaak of niet?

Nu bedrijven herstellen van de jarenlange recessie, komt ver-koop voor veel ondernemers weer op de agenda. Wanneer is het goede moment? En hoe maak je uiteindelijk de afweging?

“Meer ondernemers dan vroeger spreken hardop uit dat ze binnen vijf jaar gaan verkopen"

Uit recent onderzoek van Brookz blijkt dat ondernemers op steeds jongere leeftijd hun bedrijf verkopen. Ook in onze praktijk zien we dit sinds een paar jaar. Circa 40 procent van de dga’s die ons een verkoopopdracht geven - of van wie we de zaak inmiddels verkocht hebben - is nog lang niet pensioengerechtigd. Meer ondernemers dan vroeger spreken hardop uit dat ze binnen nu en vijf jaar gaan verkopen en richten hun planning of strategie daar ook op. Daarna willen ze wat anders gaan doen. Verko-pen is meer usance geworden. Uit ander onderzoek blijkt dat de levenscyclus van bedrijven steeds korter wordt. Deze ontwikkeling wordt aange-jaagd door technologische vernieuwingen. Nieuwe tech-niek vervangt veel van de oude functies of handelingen. Kijk in onze bedrijfstak bijvoorbeeld hoe nu de afzet van eenvoudige schadeproducten verloopt of hoe wordt om-gegaan met het leeuwendeel van de schadeafwikkeling. Veel ondernemers (en hun personeel) vinden het lastig om zich aan te passen aan deze niet te stuiten ontwikkelingen. Lukt het een ondernemer niet meer zich aan te passen - of beter nog: te anticiperen - dan luidt dat in veel gevallen het begin van het einde van de onderneming in. Welke afwegingen zien wij dga’s zoal maken bij de keuze om op een bieding in te gaan? (Nog los van de beoorde-ling van de bieding zelf.)

Een bieding die de dga fi nancieel onafhankelijk maakt is op zich onvoldoende. Een verkooptraject verloopt vele malen soepeler als de dga weet wat hij gaat doen na verkoop. Hij/zij heeft dan iets om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld meer tijd met de (klein)kinderen doorbrengen, verhuizen naar het buitenland of participeren in een nieuwe onderneming.

De verkoop van je onderneming betreft een ‘trade off’: door de verkoop kun je jezelf in een nieuwe positie brengen. De vraag ‘doorgaan of verkopen?’ vraagt in eerste instantie om een persoonlijke afweging, gekleurd door de context waarin de onderneming opereert.