De invloed van de coronacrisis op mergers & acquisitions

Sinds de berichten omtrent het coronavirus ons dit weekend hebben bereikt, lijkt het wel of alles anders is in Nederland en de wereld. Maar welke impact merken we tot nu toe binnen de mergers & acquisitions- en dan specifiek binnen de verzekeringsmarkt?

Rondje door de verzekeringsmarkt

Om dat te polsen, hebben we een rondje gedaan langs diverse (internationale) private equity partijen en telefonische contacten met bekende andere (strategische) spelers die veel overnames doen. We kunnen daaruit een aantal zaken opmerken. 

Learnings en bijzonderheden uit de wereld van mergers & acquisitions

  1. Investeringsmaatschappijen, partijen binnen de private equity en andere grotere spelers hebben een langetermijnhorizon als het gaat om fusies of overnames.
  2. Hoewel het coronavirus serieus een verschrikkelijke impact heeft voor de mensen en families die het betreft, is het geen systeemcrisis. Ja, er zullen bedrijven en gezinnen in de problemen komen, maar de overheden (zeker die in Nederland) zullen alles eraan doen om de reële economie zoveel mogelijk van een buffer te voorzien. Nederland staat er economisch gezien erg sterk voor en de regering is bereid om voor tientallen miljarden te bufferen.
  3. Het geld dat al op de plank lag, ligt er nog steeds. Financieringslijnen en fondsen zijn er nog steeds. Dat geld levert (nog) minder op, omdat de renteniveaus wereldwijd nog verder aan het dalen zijn – jazeker, het kan nóg lager.
  4. Deze kopers zullen wel inzoomen op risico’s die specifiek te maken hebben met het coronavirus. Afhankelijk van de sector en/of klantniches kunnen bedrijven (targets) te maken krijgen met korte termijn- of middellangetermijneffecten. In de verzekeringsmarkt kunnen we te maken krijgen met het opschorten van wagenparken, events die moeten worden geannuleerd, het afschalen van personeel, etc. Daarnaast moet rekening worden gehouden met effecten van narekeningen van verzekeringspremies bij verzuimverzekeringen en andere omzet- of omvanggerelateerde verzekering(en).
  5. Indien nodig zal men de biedingen (koopprijs en voorwaarden) aanpassen, bijvoorbeeld door te werken met een variabele koopsom.
  6. Tot op heden is ons niet bekend dat deals binnen de mergers & acquisitions worden afgeblazen. De closings en deals waar BHB Dullemond aan werkt, gaan gewoon door. In andere markten (dus niet de verzekeringsmarkt) die op de korte termijn direct getroffen worden door het coronavirus zijn al wel enkele deals afgeblazen.

Zekere terughoudendheid in de markt van fusies & overnames

Samenvattend kun je stellen dat er in elk geval bij strategische partijen sprake is van een zekere terughoudendheid, omdat zij veelal niet werken vanuit bestaande financieringslijnen en bij voorkeur financieren in combinatie met een eigen cash flow / liquide middelen. Elke deal moet dus goedgekeurd worden door de bank of een andere financier. Bij private equity die actief is in de Nederlandse verzekeringsmarkt is men oplettend, maar vooralsnog wenst men door te gaan met hun overnamestrategie op basis van de bestaande financieringsovereenkomsten.