apc holland helpt het intermediair te focussen op goed advies

Door de consolidatie op de markt van het intermediair zijn er de afgelopen jaren steeds grotere partijen ontstaan. De consolidatie heeft daarmee geleid tot een verschuiving in de keten van klant – intermediair – verzekeraar. In het kader van de positie van de klant en de rol van het intermediair in deze keten spraken wij met Paul Röthengatter die zich met apc holland als doel heeft gesteld het menselijke en maatwerk terug te brengen in de verzekeringsmarkt.

De menselijke maat geeft het intermediair bestaansrecht

Volgens Röthengatter geeft juist de menselijke maat het intermediair bestaansrecht. Met de slagkracht die de grote consolidators brengen, het online afsluiten van standaard verzekeringen en ontwikkelingen zoals actieve provisietransparantie is het voor het intermediair meer dan ooit van belang haar toegevoegde waarde te tonen. Dit kan door goed advies te leveren en veel aandacht aan de klant te geven. Het intermediair is een totaaladviseur als het gaat om risico’s en het beperken hiervan. Volgens Röthengatter zal de advisering omtrent specifieke domeinen en risico’s altijd bij een onafhankelijk intermediair liggen, niet bij verzekeraars. Zolang het intermediair deze rol goed vervult heeft zij bestaansrecht.

Standaardisatie binnen het volmachtkanaal

De ontwikkelingen in het volmachtkanaal maken het steeds uitdagender voor het intermediair om maatwerk te bieden. Consoliderende tussenpersonen met in-housevolmacht als service providers zijn hard gegroeid waardoor deze qua afstand tot de klant weinig meer onderdoen voor verzekeraars. Daarnaast leggen verzekeraars standaardisatie van producten op. Alhoewel begrijpelijk, is er nauwelijks ruimte om de klant met maatwerk bij te staan. Beide ontwikkelingen hebben als gevolg dat er bij deze organisaties nauwelijks ruimte is voor advies, persoonlijk contact en aanpassingsvermogen richting het intermediair.

Partijen komen steeds verder van de klant af te staan

Deze ontwikkeling ziet Paul Röthengatter marktbreed: “Partijen staan steeds verder van de adviseur en daarmee de klant af. Als zaken teveel afwijken en daarmee niet in het model passen dan doen ze hier niets mee. Dit is niet alleen slecht voor de klant, maar ook voor de adviseur.” De verzekeringsmarkt moet nadrukkelijk haar menselijkheid behouden. Door de sterke consolidatie die er al enige tijd gaande is lijkt zij deze soms te verliezen.

Vernieuwende aanpak

apc holland heeft zichzelf als doel gesteld alle gemakken en efficiency die de Nederlandse markt anno 2022 biedt te combineren met traditioneel maatwerk. Om dit maatwerk te leveren kiest apc holland voor een andere aanpak. “Wij werken uitsluitend met buitenlandse risicodragers (veelal via London). Wij zien het als taak van de assuradeur om verzekeraars te overtuigen van een bepaalde behoefte in de markt. Wij ontwikkelen dan ook al onze producten zelf, waarna wij verzekeraars ervan overtuigen dat dit goede producten zijn. De behoefte van de klant staat hierin centraal. Alle producten worden binnen het raamwerk van de Nederlandse markt gebouwd waardoor het wel via de standaardsystemen (e.g. DIAS en Aplaza) verwerkt kan worden. Het voordeel van de techniek van 2022, gecombineerd met maatwerk van de jaren 80.”, aldus Röthengatter.

Over apc holland

apc holland is een onafhankelijk assuradeurenbedrijf gespecialiseerd in zakelijke schadeverzekeringen, bouwt maatwerk en niche verzekeringsproducten vanuit de vraag van de adviseur en zijn relatie.

Paul Röthengatter begon zijn carrière in 2003 als accountmanager bij West Holland Insurance na het afronden van een opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool Den Haag. Sinds 2012 is Paul oprichter en eigenaar van apc holland.