ABC Accountants; een snelgroeiend kantoor opgebouwd via fusies en overnames

Begin 2022 is ABC Accountants & Adviseurs onderdeel geworden van ETL Nederland. Wij spraken directeur eigenaar Kenneth van Leeuwen over zijn pad als ondernemer, het ontstaan van ABC Accountants, de samenwerking met ETL en zijn visie op de ontwikkelingen binnen de accountancymarkt.

Ondernemerschap met de paplepel ingegoten

Kenneth van Leeuwen: ‘Ik ben mijn loopbaan op een andere manier gestart dan de gemiddelde accountant. Doordat mijn vader een transportbedrijf had met veel klanten in de Rotterdamse haven, heb ik mijn eerste werkzame jaren in de transportwereld gewerkt. Mijn broer en ik werkten van jongs af aan al in het bedrijf waardoor we het ondernemerschap van kinds af aan meekregen. Ik kwam er echter al snel achter dat ik een bijzondere interesse had in de financiële kant van de organisatie en heb vervolgens de stap gemaakt naar de accountancy. De van huis uit meegekregen no-nonsense mentaliteit, maar vooral het altijd klaar staan voor de klant, zijn belangrijke ingrediënten geweest voor de stappen die ik in mijn verdere carrière heb gezet’.

Buy-and-build strategie

‘Nadat ik een aantal jaren bij Lansigt Accountants en HLB Den Hartog had gewerkt, ben ik in 2010, vlak na de financiële crisis, gestart met mijn eigen kantoor met als ambitie te groeien naar een middelgroot accountantskantoor voor het midden en klein bedrijf (mkb). De groei van ABC Accountants is vanaf de start snel gegaan. Na een aantal fusies en overnames werd in 2014 een grote stap gezet door samen te gaan met Kwakernaat. Na deze fusie is ABC–Kwakernaat verder gegroeid middels autonome groei en het doen van acquisities. De kantoren die wij overnamen waren vooral bedrijven met bedrijfsopvolgingsproblemen of waar een behoefte was aan het bieden van extra diensten en zich daarom bij ons aansloten. In het totaal hebben wij de afgelopen jaren 18 overnames gedaan. Daarnaast is onze omzet jaarlijks autonoom met 18-24% gegroeid. Anno 2022 is de naam ABC-Kwakernaat veranderd in  ABC Accountants B.V. en werken er ruim 110 mensen, verdeeld over zes vestigingen’, aldus van Leeuwen.

Lange overdrachtsperiode

Van Leeuwen geeft aan dat er bij een bedrijfsovername een aantal belangrijke aandachtspunten zijn. Van Leeuwen: ‘Het komt regelmatig voor dat  kantoren succesvol zijn, omdat de eigenaar goede en duurzame relaties heeft opgebouwd. Je ziet dan dat de klanten allemaal contacten zijn van de oprichter. Ze nemen de diensten af omdat ze zoveel vertrouwen hebben in de eigenaar. Het risico na de bedrijfsovername een groot gedeelte het klantenbestand te verliezen moet daarom goed in ogenschouw genomen worden. Wij werken daarom met een lange overdrachtsperiode van ongeveer drie jaar zodat een goede overdracht van het klantenbestand aan de opvolgende partij gewaarborgd is.’

Verbreding dienstverlening buiten de traditionele accountancy

‘Doordat ons bedrijf de afgelopen jaren sterk gegroeid is, is er voldoende schaal bereikt om buiten de traditionele accountancywerkzaamheden te verbreden in de dienstverlening. Omdat onze klanten tegenwoordig opereren in een omgeving die steeds complexer is geworden, zijn wij drie jaar geleden gestart met het aanbieden van juridische diensten. Een, voor onze klanten, welkome uitbreiding in onze dienstverlening. Naast onze payroll en HR dienstverlening is ook onze service rondom de inzet van expats de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wij bieden een volledige immigratie dienstverlening zoals detachering en zakelijke migrantenvergunningen’.

Aansluiting bij ETL voor uitbreiding internationaal netwerk

‘Om onze ambitie als middelgroot full-service kantoor met diverse specialismen verder in te vullen hebben wij ons begin 2022 aangesloten bij ETL Nederland. ETL Nederland maakt onderdeel uit van ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in meer dan 50 landen. De samenwerking met ETL zorgt ervoor dat wij onze klanten ook internationaal van dienst kunnen zijn. Daarnaast kunnen onze partners, met ETL aan boord, hun praktijk verder uitbreiden in zowel omvang als in specialismen. Een voorbeeld van groei in omvang is het feit dat er vanuit het internationale ETL netwerk leads binnen komen. Tot slot heeft een partnerschap met ETL het voordeel dat je kunt meeliften op een gezamenlijke inkoop. Een voorbeeld hiervan is dat er centraal softwarecontracten met inkoopkorting worden afgesloten waar je als partner gebruik van kunt maken.’

Als je kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen

‘Een groot gedeelte van de bedrijfsovernames worden gedreven door opvolgingsproblematiek. Het valt mij hierbij op dat veel ondernemers op een te laat moment pas gaan nadenken over de overdracht en verkoop van hun kantoor. Het ideale moment is drie tot vijf jaar voor de pensioendatum. Je haalt er als ondernemer veel meer uit als je na de verkoop (geheel of gedeeltelijk) nog een aantal jaren actief betrokken blijft. Dan kan een koper een goede overdracht worden geboden en de groei geoptimaliseerd, wat een positief effect heeft op de verkoopprijs. Ook is er dan nog tijd gezamenlijk te kijken naar de synergievoordelen die haalbaar zijn. Om tot een succesvolle bedrijfsovername te komen is het belangrijk aan de voordelen voor beide partijen te denken (o.a. in synergie). Als het voordeel te veel naar één kant op helt is het geen duurzame deal. Na de deal is er uiteindelijk maar één belang en dat is het gezamenlijke belang van de groep’.