033-4805482 info@bhbdullemond.nl

Litigation support: ondersteuning bij schade- en conflictwaardering

Door onverwachte omstandigheden kunnen er geschillen optreden. Bijvoorbeeld over de waarde van aandelen tussen aandeelhouders of vennoten.

BHB Dullemond wordt regelmatig benoemd tot onafhankelijk deskundige door rechtbanken / gerechtshoven. Ook worden wij meerdere malen per jaar als partijdig of onpartijdig deskundige of bindend adviseur ingeschakeld.

Verschillende soorten geschillen: