033-4805482

Litigation support: ondersteuning bij schade- en conflictwaardering

Argumenten uit onafhankelijke bron zijn extra geloofwaardig

U vertrouwt uw klanten en verbonden partijen en toch gaat er af en toe iets mis. Door onverwachte omstandigheden kunnen conflicten optreden die soms tot in de rechtszaal worden uitgevochten. U huurt daartoe de beste advocaten in die u met goede argumenten ondersteunen. De beste argumenten zijn de feiten die uw gelijk aantonen of het gelijk van uw wederpartij weerleggen. Als dergelijke argumenten dan ook nog eens uit een deskundige onafhankelijke bron komen, dan verleent dit uw argumenten extra geloofwaardigheid.

Wij werken als onafhankelijk deskundige met u en/of uw advocaat samen om voor u de feiten boven tafel te krijgen bij geschilbeslechting. Daartoe beschikken wij over ervaren en kundige medewerkers die kennis hebben van de verzekeringsbranche en het waarderen van assurantieondernemingen/portefeuilles. Onze onderzoeken resulteren in een rapportage, waarin relevante feiten en omstandigheden uiteengezet worden, die eventueel in een procedure ingebracht kan worden.

Verder wordt BHB Dullemond regelmatig benoemd tot onafhankelijk deskundige door rechtbanken / gerechtshoven.
Ook worden wij meerdere malen per jaar als partijdig of onpartijdig deskundige of bindend adviseur ingeschakeld.

BHB Dullemond kan u helpen bij: