033-4805482

Experts in bedrijfswaarderingen en fusies & overnames

BHB Dullemond is als gespecialiseerd overnameadviesbureau deskundig op het gebied van: 

Wij richten ons op ondernemers in de financiële dienstverlening, makelaardij en arbodienstverlening.

Uw markt verandert in een snel tempo. Transacties worden groter en complexer. Partijen van buiten de markt en uit het buitenland doen hun intrede. Deze veranderingen hebben ook grote impact op de techniek van het waarderen van uw bedrijf.

Waar voorheen de traditionele factormethode eenvoudigweg volstond, wensen (nieuwe) partijen dat er een diepgaandere analyse plaatsvindt gericht op toekomstige vrije kasstromen. De rentabiliteitswaardemethode en meer nog de discounted cash flow methode (DCF) vullen deze wensen in. BHB Dullemond beschikt over de expertise om deze complexere waarderingsmethoden deskundig te kunnen uitvoeren.