Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door BHB Dullemond overnames en advies B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De digitale versie hiervan kunt u hier downloaden.